Speciale trajecten

Crisisopvang/ kortdurend verblijf

voor tijdelijke probleemsituaties.

In crisissituaties zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

Wij bieden aan max.4 kinderen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar kortdurend verblijf (crisisplaats) aan, om de thuis situatie te ontlasten. We streven een zo normaal mogelijke woonsituatie na met professionele begeleiding die 24 uur per dag beschikbaar is en die bestaat uit twee dezelfde continu aanwezige personen.

In de begeleiding is er aandacht voor de problematiek kind/ jongere en de thuis situatie en wij bieden hulp en ondersteuning aan om te voorkomen dat het helemaal escaleert en om te voorkomen dat het kind voor een lange periode uit huis geplaatst wordt.

In de hulp kunnen we , indien gewenst, de familie, vrienden en buren bij betrekken om het gezin meer ondersteuning te bieden.

Het doel wat wij hier voor ogen hebben is het kind/ jongere, ouders/ verzorgers te ontlasten van de crisis situatie waarin ze verkeren. Iedereen kan even op adem komen en zo weer met frisse blik naar oplossingen kijken, zodat ze uiteindelijk zonder onze hulp weer verder kunnen. Daarbij kijken we naar het systeem (familie, vrienden, werk, school) en begeleiden kind/ jongere en hun ouders/ verzorgers hier in.

 

School uitvallers

Steeds meer leerlingen met complexe problemen kunnen geen school vinden die ze wil aannemen. Het aantal kinderen dat geen onderwijs krijgt, is de laatste jaren fors gegroeid; al 5.500 leerlingen zitten noodgedwongen thuis.

Jeugdhulp de Knapzak zet zich in voor deze doelgroep door in een rustige omgeving onderwijs ondersteuning aan te bieden met het doel het kind te integreren in de normale schoolomgeving. Wij kijken naar de oorzaak, hoe komt het dat iemand niet meer naar school kan? Wij werken dan samen met het kind, school en de ouders om die blokkade weg te halen.