Over ons

 

Jeugdhulp de Knapzak is een kleine zorgaanbieder. De hoofddoelstelling van de organisatie is het bieden van maatschappelijk verantwoorde zorg, die eenvoudig, vlot en aansluitend wordt geboden. Dit houdt voor Jeugdhulp de Knapzak in, dat de zorg cliëntgericht is, vraag gestuurd en in integrale samenwerking met de omgeving wordt gerealiseerd. Zorg wordt geboden via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

Centraal staat de vraag en behoefte van de cliënt.

Omstandigheden en middelen worden zo effectief en doelmatig mogelijk aangewend  (ontwikkelingsgericht) t.b.v. de cliënt.

De cliënt staat centraal en is leidend in het gehele proces.

Het betrekken van de totale omgeving is essentieel in het proces. Hierbij is het van belang dat er een goede uitwisseling is naar alle betrokken partijen waaronder de ouders /verzorgers, scholen, gemeente, de sociale dienst en de gebiedsteams van de gemeentes dan wel het centrum van jeugd en gezin.

Missie

Vanuit het contact en de aandacht voor hun totale omgeving, werken aan de kracht (competenties) van de jongeren binnen zijn of haar mogelijkheden.

 

Visie

Ieder mens is uniek met zijn eigen talenten en beperkingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om zichzelf te leren kennen en zich optimaal te ontwikkelen. Voor kinderen met problemen is dat niet altijd even gemakkelijk. Door goed naar hen te luisteren en door het geven van de juiste aandacht willen wij hen daarbij begeleiden. Dat doen we in een ongedwongen setting tijdens verschillende muzisch agogische activiteiten. Daardoor groeit het vertrouwen en het zelfvertrouwen en leggen we samen de basis voor een beter toekomstperspectief.

Elk gedrag heeft een positieve intentie. Echter wanneer dit gedrag je belemmert, is het goed hier een alternatief voor te vinden.