Duurzame zorg

Bij Jeugdhulp de Knapzak werken wij bewust aan de gezondheid van ons milieu. Dit dragen wij uit in de begeleiding door respectvol om te gaan met de natuur. Denk aan het effectief gebruik maken van materialen, het scheiden van afval en energie zuinig te ondernemen. Per 1 december 2017 bestaat onze energie voorziening uit zonne-energie. Wij blijven hieraan werken door in 2018 een elektrische auto aan te schaffen. Ons streven voor de toekomst is om volledig ecologisch te zijn. Het eten wat wij aanbieden is voornamelijk biologisch. Onze omgeving wordt niet behandeld met pesticiden.

 

Duurzame zorg betekent echter niet alleen goed voor het milieu zorgen maar ook de zorg in te richten met een visie op de lange termijn. Wij richten onze zorgverlening op de kern en niet de symptomen. Dat betekent dat wij ons inzetten op het speerpunt van de Jeugdwet om de de-medicalisering te ondersteunen. Ons streven is dan ook dat de cliënt uiteindelijk onafhankelijk is van medicatie.