Doelgroep

 

Jeugdhulp de knapzak is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van ca. 7 tot 18 jaar met Gedragsproblemen vanwege een Autisme Spectrum Stoornis of ADHD en/of psychosociale problemen, waaronder; gedragsproblemen, emotionele problemen en/of sociale problemen en niet kunnen functioneren in grote groepen/ dagelijks leven.  

Concreet gaat het om kinderen en jongeren die:

  • Moeite hebben om contacten te maken en te onderhouden
  • Problemen hebben met leren en concentreren
  • Faalangstig zijn en weinig zelfvertrouwen hebben
  • Zich vaak angstig en/of depressief voelen
  • Agressief en onrustig gedrag vertonen
  • Niet kunnen functioneren vanwege een traumatische ervaring
  • Moe en lusteloos voelen zonder aanwijsbare fysieke aandoening.
  • Geen structuur en/of dagritme kennen

Door onze lange termijn visie werken wij vanuit het gehele systeem zodat wij samen een basis leggen voor een beter toekomst perspectief.