Missie & visie

Missie

Vanuit het contact en de aandacht voor hun totale omgeving, werken aan de kracht (competenties) van de jongeren binnen zijn of haar mogelijkheden.

 

Visie

Ieder mens is uniek met zijn eigen talenten en beperkingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om zichzelf te leren kennen en zich optimaal te ontwikkelen. Voor kinderen met problemen is dat niet altijd even gemakkelijk. Door goed naar hen te luisteren en door het geven van de juiste aandacht willen wij hen daarbij begeleiden. Dat doen we in een ongedwongen setting tijdens verschillende muzisch agogische activiteiten. Daardoor groeit het vertrouwen en het zelfvertrouwen en leggen we samen de basis voor een beter toekomstperspectief.

Elk gedrag heeft een positieve intentie. Echter wanneer dit gedrag je belemmert, is het goed hier een alternatief voor te vinden.

Waarom de naam “de Knapzak”?

De Knapzak is het symbool voor vrijheid in een natuurlijke omgeving,

met daarin niet meer dan nodig is om je eigen weg te gaan.

maar voor ons ook als synoniem met ieders persoonlijke geschiedenis, die je als bagage met je meedraagt .

In elke situatie reageren we met de ervaring uit die knapzak en vullen hem zo ook weer bij. Hieruit ontwikkelen we onze eigen overlevingsstrategie die zich uit in ons gedrag. De beleving van een ervaring verschilt van persoon tot persoon. Zo gedraagt ieder zich op zijn eigen manier en is elke waarheid even waar.

Dit gedrag kan op bepaalde momenten jou in problemen brengen. Het kan je zelfs in situaties belemmeren.

Op “De Knapzak” krijg je de gelegenheid om even uit te rusten, de knapzak uit te pakken en we begeleiden en coachen je deze opnieuw te vullen met positieve ervaringen en alternatieven te vinden om het belemmerend gedrag weg te nemen!!

Elk gedrag heeft een positieve intentie. Echter wanneer dit gedrag je belemmert is het goed hier een alternatief voor te vinden.