Bekostiging

Bekostiging van de hulpverlening

De vormen van hulpverlening en begeleiding zijn bij ons divers en zijn ook in combinatie mogelijk. 

De tarieven zijn gerelateerd aan de zorgzwaarte.

Misschien kunt de u de benodigde hulp betalen vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Bent u woonachtig in de provincie Friesland kan de hulpverlening ook rechtstreeks vanuit de gemeente bekostigd worden. Wij hebben sinds 2015 een overeenkomst met de gemeentes Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Sinds 2018 is dit gebundeld in het Sociaal Domein Friesland. Hiervoor heeft u dan wel een verwijzing vanuit het gebiedsteam uit uw woonplaats of uw huisarts nodig. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Vul hiervoor het contact formulier  in of bel naar 0521-578318.