Behandeling

Naast de diverse vormen van begeleiding, bieden wij verschillende vormen van therapie.

Dit kan op verzoek extra ingezet worden.

Al onze ervaringen worden bewust en onbewust opgeslagen net als de emotie die hieraan gekoppeld is. Ooit is er in ons brein een herinnering in beeld, geluid, gevoel of gedachte met betrekking tot deze emotie opgeslagen. In de begeleiding halen wij de lading van de herinnering af. Hierdoor wordt een blokkade opgeheven en kom je weer in je kracht te staan.

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren is een uitermate geschikte methode voor persoonlijk verandering en zelfinzicht.

Een van de meer therapeutische uitgangspunten van NLP is, dat er achter ieder gedrag een positieve intentie schuilt. Daarmee wordt bedoeld, dat het gedrag altijd de functie heeft om er iets anders mee te bereiken. Ook problematisch gedrag is functioneel, maar mist zijn effect of heeft ongewenste neveneffecten. De NLP-interventie die erop is gericht ongewenste gedragseffecten te verhelpen, is om te onderzoeken wat de positieve intentie van het gedrag is. De cliënt wordt uitgedaagd dit bij zichzelf na te gaan. Het doel is vervolgens om de intentie te behouden (bijvoorbeeld aandacht trekken, willen dat mensen rekening met je houden enzovoorts), maar het gedrag te veranderen, zodanig dat de ongewenste neveneffecten niet optreden.

Lees meer over NLP

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing is geïntroduceerd als een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij trauma’s.

EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken.

Lees meer over EMDR

De MatriXmethode

Deze methode is vooral gericht op leer- en sociaal- emotionele problemen.

Veel mensen met NLD, AD(H)D, autisme ervaren een vol hoofd. Dat komt omdat informatie niet goed geordend en verwerkt wordt, men heeft hiervoor geen goede strategie ontwikkeld. Daardoor loopt een hoofd gauw ‘vol’ en ervaart men chaos en weinig grip. Na vele jaren zoeken is er eindelijk een methode gevonden die effectief, snel en uitermate goed werkt bij mensen met een ‘vol hoofd’, zowel kinderen als jongeren en volwassenen; de MatriXmethode. Met MatriXcoaching kan het hoofd ‘opgeruimd’ worden en kan een goede strategie aangeleerd worden om te gaan met informatie. De effecten hiervan zijn verbazend: geen slaapproblemen meer, een opgeruimd gevoel in het hoofd, geen angstige gevoelens of onzekerheid enz. Ook heeft het duidelijk effect op de leerproblemen.

Lees meer over de MatriXmethode

 
Familieopstellingen (NIEUW!)

Hierin wordt het gezin, zonder dat ze er zelf bij zijn, op dusdanige manier neergezet dat in korte tijd heldere inzichten verkregen worden in de toestand van het huidige gezin of het gezin van herkomst. Deze inzichten geven ruimte en openheid om weer met een aangename verstandhouding verder te kunnen. Want het gezin is tenslotte de basis waar vanuit we functioneren en waar het fijn is om vrijheid en rust in te kunnen ervaren. Het voordeel van deze manier van werken is dat één sessie vaak al voldoende is om weer verder te kunnen bouwen, omdat contacten weer hersteld zijn of situaties afgerond kunnen worden. Wij doen dit zowel met als zonder representanten.

Het resultaat van een familieopstellingen kunnen zijn:

  • Het verleden speelt geen rol meer in het heden
  • Je vrij voelen van balast
  • Een wezenlijke verandering hoe je in het leven staat
  • Inzichten en bewustwording van processen waar je op dat moment mee zit

Meer over familieopstellingen, tarieven en aanmeldingen leest u hier